top of page

Öykü Yazarlığı Atölyesi

 

Sait Faik gibi “yazmasam deli olacaktım” dediniz ve masanın başına geçtiniz. Ama zihninizin içinde dolanan fikirler bir türlü sözcüklere dönüşmedi. Ardı ardına buruşturup attınız kâğıtları. Oysa daha önce akıp gitmişti sözcükler…

Aristoteles’in Poetikası’ından bu yana bahsedilen dramatik yapılar, insanların bir öyküyü nasıl dinlemek, okumak veya izlemek istediklerini, başka bir deyişle nasıl algılayabildiklerini gösteriyor.

 

Barış Çağrı Genç yürütücülüğünde gerçekleştirilecek öykü (yazarlığı) atölyesinin amacı, bu dramatik yapıyı hem okunacak, dinlenecek, izlenecek öykülerden çıkartarak içselleştirmek, hem de konu hakkındaki teorik bilgileri sorgulayarak anlamaktır.

 

 

Soma'ya çocuk kitapları...

 

Soma'da yaşanan felaket sonrası kitaplarımdan elde ettiğim telif geliriyle çocuk kitapları alıp Soma'daki çocuklara armağan etmek istedim...

 

Samed Behrengi'nin "Küçük Kara Balık" ve "Bir Şeftali Bin Şeftali" kitaplarını yüklendim ve çok güzel insanlar tanıdığım bir Soma yolculuğu yaptım...

 

"O günden bu yana kaç yıl geçti bilmiyorum. Bunca yıla rağmen bahçıvan, şeftalilerimden bir tane bile yiyemedi. Hiçbir zaman da yiyemeyecek. Bana yalvarabilir, beni korkutabilir, hatta testeresiyle hiç düşünmeden beni kesebilir… Ama ona boyun eğmeyeceğim..."

 

 

KİTAPLAR
bottom of page